"PUŁTUSKI ZAMEK OCZAMI DZIECKA"

Konkurs plastyczny o Nagrodę Dyrektora Domu Polonii w Pułtusku

Konkurs skierowany jest do dzieci z Gminy Pułtusk, prace należy dostarczyć do 31 maja 2017r. i złożyć w Recepcji Hotelowej Domu Polonii w Pułtusku.

I kategoria - przedszkolaki i dzieci z oddziałów "0"

II kategoria - dzieci z klas I - III szkół podstawowych.

Wreczenie nagród odbędzie się 3 czerwca 2017r. o godzinie 16.00 podczas Zamkowego Dnia Dziecka w Domu Polonii w Pułtusku. 

Regulamin konkursu plastycznego
"Pułtuski Zamek oczami dziecka".

ORGANIZATOR: 

Dom Polonii w Pułtusku

CELE KONKURSU: 
- pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników
- wdrażanie i rozwijanie samodzielnej pracy twórczej
- popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik    plastycznych
- promocja Domu Polonii w Pułtusku 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 
1.       Konkurs adresowany jest do dzieci z terenu Gminy Pułtusk
2.       Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych:
a)      I kategoria – przedszkolaki i dzieci z oddziałów „0” (dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych)
b)      II kategoria - uczniowie klas I - III szkół podstawowych.
3.       Konkurs trwa od 17.05.17 r. do 31.05.17 r.
4.       Praca plastyczna w formacie A4 wykonana zgodnie z tematem konkursu.
5.       Praca może być wykonana w dowolnej technice plastycznej. Prace przestrzenne nie będą brane pod uwagę.
6.       Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej niepublikowanymi.
7.       Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.
8.       Pracę należy zabezpieczyć koszulką lub teczką oraz czytelnie opisać wg wzoru:
a)      imię i nazwisko, wiek, nazwa przedszkola/szkoły, imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego, numer telefonu.
b)      Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu
9.       Uczestnik biorący udział w konkursie wyraża zgodę na publikację wizerunku oraz wykonanej pracy na kanałach wykorzystywanych przez Organizatora (facebook/ lokalna prasa i inne). 

TERMINY:
1.       Prace należy oddać w nieprzekraczalnym terminie 31.05.2017 r. godz.18.00
2.       Prace przyjmowane będą na recepcji hotelowej w Domu Polonii w Pułtusku
3.       Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie atrakcyjnych nagród nastąpi dnia  03.06.2017r. o godz. 16.00 podczas imprezy Zamkowy Dzień Dziecka w Domu Polonii w Pułtusku

WYNIKI KONKURSU I NAGRODY:
1.       Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
2.       Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
3.       Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas Zamkowego Dnia Dziecka zorganizowanego przez Dom Polonii w Pułtusku. Dodatkowo informacja o uczestnikach i laureatach zostanie zamieszczona na stronach internetowych www.zamekpultusk.pl w zakładce wydarzenia, jak również na oficjalnym koncie Domu Polonii na facebooku.
4.       Nagrody będą wręczane za I, II i III miejsce w każdej kategorii wiekowej.
5.       Dodatkowo każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom za udział jak również drobną niespodziankę.
6.       Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród.
7.       Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
8.       Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną 

UWAGI KOŃCOWE:

Prace biorące udział w konkursie nie będą zwracane. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość publikacji nagrodzonych prac.

 

 

Wydarzenia
  • dompolonii - Lekcja savoir vivre\'u. Lekcja savoir vivre\'u. Cena od 43 zł /os.
  • dompolonii - Zielona Szkoła w Zamku Zielona Szkoła w Zamku Cena od 68 zł /os.
  • dompolonii - Konferencje w Zamku. Konferencje w Zamku. Cena od 320 zł /os.
  • dompolonii - W podróży służbowej W podróży służbowej Cena od 170 zł /os.
  • dompolonii - Romantyczna Rocznica Ślubu Romantyczna Rocznica Ślubu Cena od 480 zł /os.
  • dompolonii - Oferta dla Nowożeńców Oferta dla Nowożeńców Cena od 325 zł /os.
  • dompolonii - Prezent dla Rodziców Prezent dla Rodziców Cena od 495 zł /os.
  • dompolonii - Z wizytą w XV w. Zamku Z wizytą w XV w. Zamku Cena od 285 zł /os.
  • dompolonii - Aktywnie przez życie Aktywnie przez życie Cena od 475 zł /os.
  • dompolonii - Samo zdrowie Samo zdrowie Cena od 195 zł /os.