Brama zamku pułtuskiego na wciąż otwarta przechodniom ogłasza,

że gościnna i wszystkich w gościnę zaprasza”

 

Książka o pułtuskim zamku

W tych dniach na rynku wydawniczym ukazała się książka pt. „Zarys dziejów zamku pułtuskiego”, której autorem jest ks. Dariusz Kisiel, historyk regionalista. Jest to opracowanie popularno – naukowe. Obejmuje ono okres od powstania pierwszej drewnianej rezydencji biskupów płockich w średniowieczu (ok. 1333r.), budowę obecnego zamku (ok.1449r. w tym samym czasie, co kolegiata) za czasów bpa Pawła Giżyckiego, aż po czasy współczesne, kiedy to prawie 30 lat temu przekazano obiekt na Dom Polonii. Opracowanie zawiera ciekawy materiał źródłowy (lustracje, dawne opisy zamku) i ikonograficzny. Z lektury książki można dowiedzieć się wielu ciekawych informacji historycznych. Zamek przez wieki był ulubioną rezydencją biskupów płockich, z których aż czterech zostało później prymasami Polski. W murach zamku gościł cesarz Napoleon i ponad dwudziestu wielkich władców, wodzów i ludzi kultury. W cieniu zamku wzrastali, pobierający naukę w pułtuskim kolegium jezuickim m.in. przyszły kardynał, Andrzej Batory, bratanek królewski oraz uczeń miejscowego gimnazjum, ostatni Prymas Królestwa Polskiego, kard. Aleksander Kakowski. Położeniem zamku nad błękitną Narwią zachwycał się poeta Wiktor Gomulicki. Zamek jako Dom Polonii jest miejscem, gdzie Polonia i Polacy z zagranicy mogą pogłębiać znajomość języka polskiego, polskiej kultury, tradycji i przypomnieć sobie smak staropolskiej, kresowej kuchni. Ostatnio jest to także przejściowo Dom dla naszych rodaków repatriantów z Kazachstanu.

Książka zawiera 263 strony i 140 zdjęć. Można znaleźć tu wiele starych zdjęć, przedwojennych i powojennych kart pocztowych oraz zdjęcia ukazujące współczesne życie zamku, jako Domu Polonii.

Autor pisząc tę książkę chciał ukazać jak ważnym elementem historii i architektury Pułtuska jest zamek. Dawna rezydencja biskupów płockich, która przez wieki, a także i dziś, jako Dom Polonii doskonale spełnia rolę kulturotwórczą. Zamek zamykający najdłuższy rynek Europy wpisuje się w swoisty tryptyk pułtuski, który stanowi; kolegiata z 1449r., ratusz z 1405r. i z ok. 1449r. zamek.

W książce możemy również przeczytać o wciąż ukrytym „skarbie archeologicznym” pod ziemią na zamkowym dziedzińcu. Ten „skarb” może kiedyś rozsławi Pułtusk jeszcze bardziej niż „pułtuski meteoryt” a wieść o nim trafi do najważniejszych encyklopedii świata.

Przy tej okazji pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do powstania książki. Szczególnie dziękuję autorom zdjęć i posiadaczom starych pocztówek. Wiem, że jak każde dzieło ludzkie nie jest to opracowanie doskonałe, ale zawsze będzie można je poprawić i uzupełnić.

W roku 100 – lecia odzyskania niepodległości przez Polskę jest to swoisty prezent dla przybywających na zamek Polaków z zagranicy, gości z kraju oraz mieszkańców Pułtuska. Każdy z nas, kto urodził się w Pułtusku lub uczył się tu może powiedzieć, że wzrastał w cieniu tego zamku. Tym bardziej warto mieć tę książkę w swoim domu, a także podarować ją, jako prezent swoim dzieciom, które wyszły już z rodzinnego domu w „świat”, by mogły wracać we wspomnieniach do zamku, który nad „błękitną Narwią stoi” i serdecznie zaprasza w swoje progi:

Jeśliby się doma uprzykrzyło,

a chciałbyś obyczaje Ojczyzny swojej obaczyć

do pułtuskiego zamku, co rychlej przybywaj.

Dwie bramy zawżdy otworem dla gości stoją”

 

Michał Kisiel

Wydarzenia
  • dompolonii - Lekcja savoir vivre\'u. Lekcja savoir vivre\'u. Cena od 43 zł /os.
  • dompolonii - Konferencje w Zamku. Konferencje w Zamku. Cena od 320 zł /os.
  • dompolonii - Romantyczna Rocznica Ślubu Romantyczna Rocznica Ślubu Cena od 480 zł /os.
  • dompolonii - Prezent dla Rodziców Prezent dla Rodziców Cena od 495 zł /os.
  • dompolonii - Z wizytą w XV w. Zamku Z wizytą w XV w. Zamku Cena od 285 zł /os.
Klauzula informacyjna