Stowarzyszenie Wspólnota Polska zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzenia w trybie zapytania ofertowego na : Specjalistę ds. księgowości  w ramach projektu pod nazwą "Narew ostoja życia" realizowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zapytanie ofertowe dostepne pod linkiem - kliknij link.

Stowarzyszenie Wspólnota Polska - Unieważnienie postępowania na specjaistę ds. księgowosci w ramach postępowania na kadrę zarządzającą pod nazwą  pod nazwą "Narew ostoja życia" realizowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Informacja dostępna pod linkiem - kliknij link.

Stowarzyszenie Wspólnota Polska zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzenia w trybie zapytania ofertowego na : Specjalistę ds. księgowości  w ramach projektu pod nazwą "Narew ostoja życia" realizowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zapytanie ofertowe dostepne pod linkiem - kliknij link.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dostępna pod linkiem - kliknij link.
Stowarzyszenie Wspólnota Polska zaprasza do składania ofert w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na :  Technikę  sceniczną podczas pikników ekologicznych organizowanych  w ramach postępowania na kadrę zarządzającą pod nazwą  pod nazwą "Narew ostoja życia" realizowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Informacja dostępna pod linkiem - kliknij link.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dostępna pod linkiem - kliknij link
Stowarzyszenie Wspólnota Polska zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzenia w trybie zapytania ofertowego na : organizację lotu balonem na uwięzi podczas pikników ekologicznych organizowanych w ramach projektu pod nazwą "Narew ostoja życia" realizowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zapytanie ofertowe dostępne pod linkiem - kliknij link
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dostępna pod linkiem - kliknij link
Stowarzyszenie Wspólnota Polska zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzenia w trybie zapytania ofertowego na : Na sprzatnięcie i utrzymanie czystosci na terenie pikników ekologicznych  w ramach projektu pod nazwą "Narew ostoja życia" realizowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnienie posępowania dostępna pod linkiem - kliknij link
Stowarzyszenie Wspólnota Polska zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzenia w trybie zapytania ofertowego na : Na sprzatnięcie i utrzymanie czystosci na terenie pikników ekologicznych  w ramach projektu pod nazwą "Narew ostoja życia" realizowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Stowarzyszenie Wspólnota Polska zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzenia w trybie zapytania ofertowego na : Na kadrę zarządzającą projektem  pod nazwą "Narew ostoja życia" realizowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zapytanie ofertowe dostepne pod linkiem - kliknij link

Stowarzyszenie Wspólnota Polska zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzenia w trybie zapytania ofertowego na : Na sprzatnięcie i utrzymanie czystosci na terenie pikników ekologicznych  w ramach projektu pod nazwą "Narew ostoja życia" realizowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zapytanie ofertowe dostepne pod linkiem - kliknij link
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - kliknij link


  • dompolonii - Lekcja savoir vivre\'u. Lekcja savoir vivre\'u. Cena od 49 zł /os.
  • dompolonii - Konferencje w Zamku. Konferencje w Zamku. Cena od 360 zł /os.
  • dompolonii - Z wizytą w XV w. Zamku Z wizytą w XV w. Zamku Cena od 285 zł /os.
Klauzula informacyjna