Wspólnota Polska

Atrakcje Regionu

Najdłuższy rynek w Europie

Rynek w Pułtusku mierzy prawie 400 m długości. Jest to najdłuższy brukowany rynek w Europie.Wokół niego przycupnęły zabytkowe kamieniczki z XVIII i XIX wieku, nadające niepowtarzalny urok temu miejscu. Na jednej z kamienic (Rynek 27) wisi tablica informująca, iż w latach 1854-1864 mieszkał w niej Wiktor Gomulicki. Kilka domów dalej stoi kamienica, w której gościł w roku 1806 sam Napoleon Bonaparte.

Strona oficjalna Pułtuska TUTAJ »

Muzeum Regionalne

Siedziba muzeum mieści się w wieży ratuszowej. Zdecydowana większość jego zbiorów wiąże się z historią Pułtuska. Są to przede wszystkim zabytki pochodzące z wykopalisk archeologicznych, ale także różnego rodzaju dokumenty i mapy.

Pułtuskie muzeum słynie w Polsce, a nawet i w świecie z pięknego okazu meteorytu - to jedna z jego większych atrakcji. Ze względu na miejsce upadku meteorytowi nadano nazwę „pułtuski”. Spadł on bowiem w okolicy Pułtuska 30 stycznia 1868 roku.

Bazylika Kolegiacka

Kolegiata p.w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny  to perła architektury z polowy XV w. Rozbudowana w połowie następnego stulecia, wyróżnia się charakterystycznym renesansowym sklepieniem, zwanym pułtuskim. Rangę kolegiaty podniosło odkrycie na nim w 1994r. renesansowych polichromii.

Strona oficjalna Bazyliki w Pułtusku TUTAJ »

Kuźnia Kurpiowska

W Pniewie niedaleko Pułtuska działa Stowarzyszenie Puszcza Biała - Moja Mała Ojczyzna. Miejscem spotkań jego członków jest Kuźnia Kurpiowska.

Stowarzyszenie to prowadzi działalność na rzecz dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu, kultywuje tradycje Białej Puszczy Kurpiowskiej.

Muzeum Romantyzmu

W położonej w niewielkiej odległości od Pułtuska Opinogórze działa Muzeum Romantyzmu. Otwarto je w 1961 roku w odbudowanym neogotyckim pałacyku. Zgromadzono tam pamiątki związane z rodziną Krasińskich, a szczególnie z jednym z trzech wieszczów romantycznych, Zygmuntem Krasińskim. Muzeum Romantyzmu zajmuje uroczy kompleks pałacowo-parkowy.

Strona oficjalna Muzeum Romantyzmu w Opinogórze TUTAJ »

Muzeum Szlachty Mazowieckiej

W Ciechanowie warto niewątpliwie odwiedzić Muzeum Szlachty Mazowieckiej. Choć dopiero od 1990 r. gromadzi zbiory z myślą o stałej ekspozycji poświęconej szlachcie mazowieckiej, można tam znaleźć wiele interesujących i różnorodnych obiektów związanych z historią ziemi ciechanowskiej. Muzeum organizuje również wiele atrakcyjnych imprez, takich jak koncerty, spotkania z ludźmi ze świata kultury i polityki, z historykami oraz różne wystawy czasowe.

Strona oficjalna Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie TUTAJ»

Puszcza Biała

Wielką atrakcją regionu jest niewątpliwie Puszcza Biała. To obszar leśny ciągnący się od Pułtuska po Ostrów Mazowiecką.

Malowniczo położona puszcza oraz tereny nad rzeką Narew do dziś stanowią cenną ostoję dla wielu coraz rzadziej spotykanych roślin i zwierząt.